Békés megye
polghivcsud@szarvas.hu
www.falvak.hu/csabacsud

Bemutatkozunk
-Fekvés, megközelíthetőség:
-A település magyarázata
-Címer
-Településtörténet
-Munkalahetőség
-Természeti környezet
-Épített környezet
-Műemlék
-Magyar Mintafalu
-Vadászturizmus
-Új férőhelyek az Idősek Othonában
-A település szempontjából jeles személyiségek

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


TemplomKözségháza

Czárán-kút

Művelődési ház

Székelykapu

Bőrdíszmű

Tanyagondnok, tanyagondnoki szolgálat!Fekvés, megközelíthetőség:

Magyarország DK-i részén
Békés megye ÉNy-i részén, Békéscsabától 40 km-re (44-es főút)

Határátkelő: Gyula 60 km (44-es főút)
Szeged: 90 km (4404-es út, 47-es főút)
Budapest: 160 km (44-es főút, M5 autópálya)
Vasút: Mezőtúr - Orosháza mellékvonal


A település magyarázata

Békés megye egyik legszebben gondozott települése Szarvastól dél-keletre a 44-es főút mentén található. Nevének eredetére vonatkozóan, mint azt a település címere is igyekszik bizonyítani, erősen tartja magát az avar ”kaba” elnevezés, ami halra, sólyomra utal. Más vélemények szerint a nagyközség neve csuklót, kockát, vagy csalétket jelentett.


Címer

Pajzs alakú zöld mezőben búzakalászt tartó arany túzok látható. A pajzs kerete, valamint a külső oldalát díszítő levelek aranyszínűek.
Melléklet: 1-1 db címert ábrázoló kép


Településtörténet

Elnevezésére több magyarázat ismert, az egyik szerint egy Csaba nevű vadász helyezett el csalétket azon a helyen, ahová később a falu települt, más leírás szerint a „csüd” az ősi cső szó származéka, amely előőrs helyét jelöli, tehát hajdan a csabai várnak lehetett előőrse ez a terület.

Írásos emlékben először 1444-ben találkozunk a község nevével „Chabachyde” néven a szentandrási uradalom részeként kerül említésre, melyet Zsigmond király adományozott Hunyadi Jánosnak, az akkori főispánnak.

Egy 1456-ban kelt oklevél már Hunyadi János birtokaként említi az akkoriban népes falut, mely 1596-ban teljesen elpusztult. A néphit szerint az itt lerombolt házak tégláit a török Szarvasra hordatta, s azokból építették az ottani fürdőt.

Az újratelepítés után Csabacsüd puszta a szentandrási uradalom része. A helybéliek szintén részt vettek az 1735-ös parasztfelkelésben. A szabadságharc bukása után csabacsüdi birtokán bujdosott báró Eötvös József. Trefort Ágoston a volt vallásügyi- és közoktatási miniszter rövid ideig szintén élt a település környéki birtokán, s tiszteletére a község iskolája 2001.évtől Trefort Ágoston Általános Iskola néven működik. A legújabb kutatások szerint ifjú éveiben Eötvös Loránd is tartózkodott Csabacsüdön. A település egészen 1924-ig szentandrási uradalomként szerepelt, ekkor azonban egy belügyminiszteri rendelet nagyközséggé nyilvánította, innentől datálódik jelenkori történelme. Az itteni határrészben ebben az időben 1388-an laktak. 1932-ben a község elöljárósága kiköltözhetett Szarvasról az új községházára. Ekkor már állt az iskola, elkészült az ártézi kút és a vasúti megálló is.

A település dinamikusan fejlődött, 1944-ben már 2200-an lakták. Utcáinak, parkjainak rendjét a mai napig ható hagyományként meghatározta a ”Magyar Mintafalu”gondolata, amelynek megvalósításán a község történetének kiemelkedő alakja, Demcsák János főjegyző /aki később Csabacsüdy Jánosra változtatta a nevét/ sokat fáradozott, ám a II. világháború meghiúsította ezt a törekvést.

A II. világháborút követő 1946-47-es lakosságcsere során sok család kitelepült az akkori Csehszlovákiába, s helyükbe felvidéki magyar családok költöztek.

A helybeliek zöme ma a kárpótlásként kapott földeken gazdálkodik, vagy a közeli városba ingázik.


Munkalahetőség

A mezőgazdaság és az állattenyésztés mellett számos munkahelyet nyújtanak a településen működő kis- és középvállalkozások.

A nagyközség intézményei közel 120 főt foglalkoztatnak, ezzel az Önkormányzat a település legjelentősebb munkáltatója.


Természeti környezet

A község szívében található Alkotmány-tér tájvédelmi körzet. A tér fáinak jelentős része védettséget élvez. Itt található szomorú japánakác-sor természetvédelmi érték.


Szintén a téren található a keresztelőknek, egyházi esküvőknek, istentiszteleteknek, otthont adó, 50 esztendeje épült templom.

További látványosság a felújított Czárán-kút. A kisfiút ábrázoló szoboralak rekonstrukciója Egri György szobrászművész munkája.


Épített környezet

Az első ártézi kút, a Czárán-kút, amelyet 1931-ben fúrtak,
Ybl Miklós által tervezett az 1867-ben épült magtár – ma műemlék


Műemlék

Ybl Miklós által tervezett az 1867-ben épült magtár.


Magyar Mintafalu

Csabacsüd "magyar mintafalu"-ként épült fel. A mintaszerűség a széles, szabályosan tervezett - egymást merőlegesen keresztező - utcákat jelentette.
Jellemzők a keskeny utcai homlokzattal, az ablak fölött párkánnyal, a ház hosszában tornáccal épült – úgynevezett FAKSZ – házak.


Vadászturizmus

Csabacsüdön kiemelkedik a vadászturizmus. Olasz és német vadászok járnak ide a vadásztársaság szervezésében. Apróvad és őz egyaránt megtalálható.


A település szempontjából jeles személyiségek

Csabacsüdy János (1886-1938) – a falu építése, fejlesztése

Keresztényi Dezső (1895-1965) – a lakosság védelmében kifejtett emberi tevékenység

Dr. Lohr Gyula (1903-1978) – kimagasló gyógyító és egészségnevelő munka

Torda Lajos – könyvet írt a faluról(a falu díszpolgára, meghalt 2004. novemberében)


Zátonyi Pál – evangélikus lelkész

Trefort Ágoston – egy rövid ideig a településen élt

Eötvös Loránd – fizikus

Egri György – szobrász

Szakács Alíz – népi iparművész, bőrműves

Kiszely Orsolya – népi iparművész, csipkeverő


Új férőhelyek az Idősek Othonában

A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a csabacsüdi Idősek Otthona 7 új férőhellyel bővült.

Várja azokat az idős egyedülállókat, házaspárokat, testvérpárokat, akik egyszerű, családias környezetben szívesen élnének.

Eseménynaptár

 Május Gyermeknap - Csabacsüd

 Augusztus 20 Augusztus 20 - kitüntetés átadó ünnepség - Csabacsüd

 November Település alapításának évfordulója - Csabacsüd

Alapítványok, civil szervezetek

  Nagycsaládosok Egyesülete
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 44.

  Elnök: Wéber Jánosné  Nyugdíjas Klub
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 38-40.

  Elnök: Pribelszki Pál  Tiszta Környezetünkért Alapítvány
  5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.

  Elnök: Paluskáné Udvarhelyi Judit

  Célja: a településen a környezetvédelmi, szociális, nevelési és oktatási, természetvédelmi és sport tevékenység folytatásának támogatását, illetve a belvízvédelemmel és a közforgalom számára megnyitott utak fejlesztésével, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése. Számlavezető Pénzintézet: Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Csabacsüdi Kirendeltsége
  Adószám: 19058544-1-04
  Bankszámlaszám: 53900038-13000031-00000000

  Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Csoportja

  Elnök: Nagy Gyula  Evangélikus Egyház
  5551 Csabacsüd, Petőfi u. 40/A.

  Elnök: Láng Pál lelkész  Szlovák Önkormányzat Csabacsüd
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.

  Elnök: Oláh Miklósné  Szociális Gondozási Központ, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
  5551 Csabacsüd, Petőfi u. 51-53.
  66/219-592
  Elnök: Kovácsné Molnár Katalin

  Az Önkormányzat az ifjúság mellet az idősek gondjait is szem előtt tartja. Napközbeni ellátást az Idősek Klubja biztosít. A Gondozási Központ az egyedül maradt, önmagukat egyedül ellátni képtelen idős embereknek nyújt segítséget. Új feladatként jelent meg a tanyagondnoki szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szinten látja el a feladatokat.
Információk

Polgármesteri hivatal:5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Polgármester:Frankó János
Tel:66/536-412
e-mail
Alpolgármester:Szloszjar János
Jegyzõ:Paluskáné Udvarhelyi Judit
Tel:66/536-418
e-mail
Képviselõtestület:András Attila, Czesznak János, Gombár István, Hován József, Mitnyan Pál, Molnár József, Simkovicz Mihály, Surina Györgyné
Intézmények

  Fogorvosi Szolgálat
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 50.
  66/219-627

  Dr. Fejes Csaba fogszakorvos

  Napköziotthonos Óvoda
  5551 Csabacsüd, Petőfi u. 57/1.
  66/219-588
  Vezetõ: Tamásné Kuliga Mária

  Az óvodások létszáma 60 fő.

  Egészségház és Védőnői Szolgálat
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 50.
  66/219-346

  Védőnő: Fabóné Terhes Csilla

  1.sz. Háziorvosi Szolgálat
  66/219-590

  Dr. Ijjas Lajos László

  2.sz. Háziorvosi Szolgálat
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 50.
  66/219-194

  Dr. Szarka Gábor körzeti orvos

  Trefort Ágoston Általános Iskola
  5551 Csabacsüd, Petőfi u. 37.
  66/219-602 66/219-318
  Vezetõ: Surina Györgyné Igazgató

  Az iskola tanulóinak létszáma 136 fő, az oktatás két épületben folyik.

  Az intézmények alapfelszereltségük révén – számítástechnika terem, iskolai könyvtár, tornaterem – magas fokú alapellátást biztosítanak, valamint megfelelő feltételeket nyújtanak a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek elsajátításához.

  Az Általános Iskola keretén belül honismereti szakkör működik.

  Művelődési Ház
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 38-40.

  Könyvtár, Ifjúsági Klub
  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 44
  66/536-423

  Könyvtáros: Bíró Ferencné

  Postahivatal
  5551 Csabacsüd, Sallai u. 7.
  66/219-607
  Vezetõ: Medvegy Anna

  Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Csabacsüdi Kirendeltsége
  5551 Csabacsüd, Sallai u. 5.
  66/219-601
  Vezetõ: Terhes Tiborné

Látogasson el településünkre, szeretettel várjuk!