Heves megye
patapolg@freemail.hu
www.falvak.hu/gyongyospata
www.gyongyospata.hu


Lélekszám: 2840 fõ

Bemutatkozunk
-A falu története
-Műemlékek, látnivalók
-English
-Deutsch
-A falu gazdasági élete
-Közhírré tétetik!

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Intézmények

Információk
Emlékház - szobabelső


Jessze-oltár

Kislány népviseletbenA falu történeteA község már a késő vaskorban is lakott terület volt, de letelepedtek itt az avarok csakúgy, mint a honfoglaló magyarok. Anonymus szerint Árpád fejedelem két vezérének adományozta a Mátra erdeit, kiknek unokája – “névadó ősünk” – Pata a X. század második felében várat épített. E vár környékén telepítették le a várvédő és szolgáló népeket, melyeket a környező települések mai nevei is megőriztek (pl. Halász, Jobbágyi). Pata Árpád-házi rokonsága révén későbbi leszármazottja, Aba Sámuel lehetett a király. A vár mellett épült 1010-ben a főesperességi templom, amely több mint 40 település egyházi irányítását szolgálta. A várat 1460-ban cseh husziták szállták meg, ahol Mátyás király első és győztes csatáját vívta. Ezidőben Mátyás király a községet mezővárosi rangra emelte, mely 1870-ig élt. A török hódoltság idején szultáni birtok volt, ezért nem néptelenedett el.


Műemlékek, látnivalók

Néphagyományokban igen gazdag a falu, csakúgy mint csodálatosan szép palócos népviselete.
A gazdag műemlékek reprezentánsa a XI. században román stílusban épült templom, melyet a XV. században a gótika jegyében fedtek át. E templomban található az európai hírű Jessze-oltár, valamint a Károly Róbert tárnokmestere – a falu szülötte, Nekcsei Demeter – által szerkesztett Biblia másolata, a Mátyás király által adományozott bőrtűs kehely, és egy igen értékes zenemű, a Patai Graduálé.
Kronológiai sorrendben a műemlékek sorában első a Szent Péter templom romja. A község területén található a háromlyukú műemléki híd Nepomuki Szent János szoborral, valamint a község régi életét, használati tárgyait bemutató tájház.- Pincelátogatás, borkóstolás /fizetős/
- Lovaglási lehetőség / fizetős/


Kérjük a látogató csoportokat érkezési idejüket, és igényeiket egy-két nappal előbb jelezzék a következő telefonszámon: 30/239-2728

Mise alatt a templombemutatás szünetel!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.


A falu gazdasági élete

Az itt élők szőlő-, kajszibarack- és őszibarack termesztéssel, valamint bortermeléssel foglalkoznak főként. Az ültetvények nagy részét a Havasgazda Szövetkezet műveli, míg a vulkáni talajon érő szőlő egy részének feldolgozását a Vinum 93 Borászati Kft végzi. Az így termett borok az igen magas pincekultúrával rendelkező település mintegy 1000 pincéjében érlelődnek. A község határában ered a Puskaporos-forrás, melynek vize igen magas százalékban tartalmaz hasznos ásványi sókat. A nagyobb vállalkozók sorában említendő az Erdei Csirkefarm. A turizmust színesíti a hatalmas erdeinkben működő vadásztársaság, valamint a halastónál a horgászegyesület. A szálláslehetőséget az színvonalas Patavár Panzió, és Bernáth Magdolna műemlék háza és pincéje biztosítja. Az infrastruktúrával teljesen kiépített település kereskedelmi ellátását 8 élelmiszerüzlet és egy iparcikkbolt, valamint benzinkút biztosítja. Továbbá községünkben 4 vendéglátóhely működik, melyből a Patavár Panzió és a Palazzo Pizzéria melegkonyhás egységként üzemel.


English

The settlement with a population of almost 2840 people is situated at the southwestern foot of the Mátra mountains,12 kilometres nortwest from Gyögngyös. It lies by the side of the minor road connecting Gyöngyös with the number 21 road. The nearest railway station is in Gyöngyös. The settlement dates back to the age of the Hungarian Conquest, according to the records of Anonymus the region was donated by Chief Árpád to Ed and Edömér after the Hungarian Conquest, later their descendant, Pata, built a castle here. The church of the archdeaconry was built next to the castle at that time. The name of the village first appeared in a charter in 1234. In 1460 the settlement was recorded as a country town, before that Czech Hussites had built a wooden fortress here, which was conquered by King Matthias himself. During the Turkish rule of Hungary Gyöngyöspata was the second biggest settlement of the county; and only the war of liberation brought a major decrease in the population. The inhabitants supported themselves by grape and wine-growing; the main occupation of the inhabitants is still grape and fruit growing today. The present church of the village was built in Gothic style and its most beautiful ornament is the late-Reneissance-style Jessze-altar representing the family tree of Jesus Christ. Both the church and its furniture are art relics. Singing has great traditions in Gyöngyöspata. The Gyöngyöspatai Pávakör group fosters folk traditons in the village. The copy of the Bible, translated by Dömötör Nekcsei in the 14th century, is to be found in the church; the original is in the Congressional Library in the USA.


Deutsch

Die Ortschaft mit nahezu 2840 Einwohnern ist am südwestlichen Fuß des Mátra-Gebirges, 12 km nordwestlich von Gyöngyös zu finden. Sie liegt an der die Fernverkehrsstraße 21 mit Gyüngyös verbinden untergeordneten, aber qualitativ guten Straße. Der nä chstgelegene Bahnhof ist in Gyöngyös zu finden. Das Dort ist eine Siedlung aus der Zeit der Landnahme; laut Anonymus hatte Árpád das Gebiet nach der Landnahme Ed und Edömér geschenkt, wo spä ter ihr Enkelkind Pata eine Burg gabaut hat. Um diese Zeit wurde neben der Burg die Erzdechantenkirche gebaut. Die Ortschaft ist urkundlich 1234 zum ersten Mal erwä hnt. Im Laufe ihrer Geschichte wird sie 1460 als Marktflecken erwä hnt, davor hatten hier die böhmischen Husiten eine Holzburg errichtet, die von König Matthias selbst eingenommen wurde. Zur Zeit der türkischen Besatzung war sie die zweitgrößte Siedlung des Komitates, und erst im Laufe des Rückeroberungskrieges trat ein bedeutender Rückgang in der Bevölkerungszahl ein. Den Unterhalt der Einwohner sicherte der Weinbau und auch die heutigen Einwohner beschä ftigen sich mit Wein- und Obstanbau. Die derzeitige Kirche der Gemeinde wurde in gotischem Stil gebaut, und ihr schönster Schmuck ist der spä trenaissance, den Stammbaum Jesu darstellende Jesse-Altar. Sowohl die Kirche, als auch ihre Einrichtung sind Denkmä ler. Die Einwohner haben eine hohe Gesangkultur. Die folkloristischen Traditionen werden durch den Gesangverein Gyöngyöspatai Pávakör gepflegt. In der Kirche ist die Zweitschrift der im 14. Jahrhundert geschriebenen Bibel von Dömötör Nekcsei zu finden, deren Original sich in der Kongreb bibliothek der USA befindet.


Közhírré tétetik!
.....Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt
.....A Környzetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP) támogatásávalMátraaljai Ivóvízminőség-javító Társulás

A Gyöngyös térségi települések ivóvízminőség-javító pályázata Detk, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata és Rózsaszentmárton települései ivóvízminőség-javításának intézkedéseit foglalja össze, az önkormányzati társulás gesztora, a pályázat egyik kedvezményezettje Gyöngyöspata község Önkormányzata. A települések csoportja, mivel közös az üzemeltetés, indokoltnak tartja a társulást, az összefogást közös fejlesztéseinkhez.
E településeken jelenleg együtt csaknem tízezer lakos életminőségéről, egészségvédelméről van szó.
A projektben résztvevő községek Heves megyében a Mátraalján találhatóak, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, és Detk a gyöngyösi, Rózsaszentmárton a hatvani kistérséghez tartozik. Mindkét kistérség a megye fejlettebb területei közé sorolható. A hatvani kistérség a 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint, a területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik.

Az ivóvíz minőségének védelmét, meghatározott keretek között tartását a bevezetőben említett európai uniós és magyar jogszabályok elsősorban az emberi egészség védelme érdekében követelik meg.
Az ivóvízminőség jelentőségét, fontosságát, alátámasztó érveink a következők:

* Az ivóvizet, különleges szerepet játszó élelmiszerként tartjuk számon.
* Mint az egyéb élelmiszereknél is, az ivóvíznél is minimalizálni szükséges a káros anyagok
.. bevitelét. Ezt ne csak EU-előírásnak tekintsük, hanem saját érdekünknek is.
* Napjainkban az életminőség összetevőinek elemzésekor biztosan szerepel az élelmiszerbiztonság,
.. az ivóvíz minősége és az egészséget óvó természeti-társadalmi környezet.
* A korábbinál jobb ivóvíz javítja a lakosság egészségét, emeli a régió életminőségét, és ezáltal
.. vonzóbbá válik a külvilág számára is.

A társulásban résztvevők ivóvízminőség-javításának beruházási költsége 514 millió forint.
Miért fontos településeink számára e nagyértékű projekt megvalósítása?
Gyöngyöspatán például a meglévő technológia csak jelentős átalakítással és ez esetben is csak magas kockázatokkal lehet megfelelő megoldás a vízminőségi problémára. Ugyanakkor új vízbázis létesítése sem lehetséges rétegeredetű szennyezők jelenléte miatt. A település ivóvízminőség-javítását helyi, jó vízminőségű vízbázis hiányában a Gyöngyös térségi regionális vízellátó rendszerre történő felfűzéssel lehet megoldani.
Ezt a megoldást kínálja a Detk községi víztermelő-kezelő telep technológiai- és kapacitás-bővítése, majd a többletvizek Gyöngyös térségi rendszerbe történő betáplálása. Kihasználhatóak így a külfejtés bányavíz kútjai jó minőségű ivóvizünk érdekében.
A Detk felől megnövekedő vízpótlással mennyiségi oldalról biztonságossá tett Gyöngyös térségi vízellátó rendszer Gyöngyöspata község és a többi település távlati vízigényeit csúcsfogyasztási időszakban is biztonságosan kielégíti. A település Gyöngyös térségi regionális rendszerre történő felfűzése esetén a tervezett ivóvízminőség-javítás mind mennyiségi, mind minőségi oldalról hosszú távon garantált.

A tervezett megoldás Gyöngyös-Gyöngyöspata közötti egy több mint 9000 m-es nyomóvezeték kiépítése, valamint nyomásfokozó gépház létesítése elengedhetetlen. Gyöngyöshalászon a helyzet igen hasonló Gyöngyöspata településhez, hiszen a megfelelő megoldást itt sem új kút létesítése, vagy új technológiai megoldások bevezetése jelenti, hanem a regionális rendszer fejlesztése.
Rózsaszentmártonban a már meglévő technológia továbbfejlesztésével oldható meg a vas-, mangántalanítás mellett a víznyerő kutakból az arzén és ammónia tartalom kiszűrése.
A közös fejlesztés mindenképpen garancia lehet a települések növekvő vízigényeinek minőségi kielégítésére. Az említett településeken a jelenleg stagnáló vagy enyhén növekvő népességszám a prognózisok szerint várhatóan gyorsabb ütemben gyarapodik a régió fejlődésével összhangban. A népességet megtartó erő egyik legfontosabb összetevője az egészséges ivóvíz, a csatornázás, a korszerű infrastruktúra. Egyöntetű véleményünk, hogy a térségünk kiemelkedő turisztikai és gazdasági adottságait így tudjuk az itt lakók és a tágabb környezetünk érdekében hasznosítani.

Eseménynaptár

 2009. június 26,27,28. Péter Páli Palóc Napok - Gyöngyöspata


Rengeteg programmal várjuk a kedves vendégeket! Pálinka és főző verseny, palóclakodalom, Lúdas Matyi színi előadás, huszárfelvonulás, kézművesvásár és még sok-sok érdekes és tartalmas program. A részletes program megtekinthető és letölthető itt!

!! A programfüzet letöltéséhez kattintson ide!!Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Befektetési lehetőségek Gyönygöspatán:
  Ásványvíz kitermelés és palackozás gyümölcsfeldolgozás (lé, velő, befőtt stb.)
  Hűtőház létesítése, üzemeltetése
  Lovarda létesítése, működtetése
  Sífelvonó kiépítése, üzemeltetése stb.

  Bővebb információ: Molnár József polgármester 06-37/364-142

  BEFEKTETÉSI DÖNTÉSÉNÉL GONDOLJON RÁNK!

Információk

Polgármesteri hivatal:3035 Gyöngyöspata, Fő u. 65.
Polgármester:Molnár József
Telefon:37/364-111
37/364-142
Fax:37/364-111/36
Alpolgármester:Lévai József
Jegyzõ:Gubancsik László
Képviselõtestület:Dr.Kecskés Mária, Kovácsné Szecskő Dóra,
Maka Attila, Matalik Ferencné, Paziczki László,
Paziczki László - Gárdonyi u.2., Rusznyák Zsolt, Tábi László

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Baranyi György, id.Baranyi György, Bogdán József,
Farkas János, Mikula Tibor
Falugazdász:Daru Gábor
Intézmények

  Plébániahivatal
  3035 Gyöngyöspata, Fő út 61.
  37/364-176


  Miserend:
  Hétköznapokon (keddi nap kivételével) 07,00 órakor - adventi időben rorate 06,00 órakor;
  Szombati napon 18,00 órakor, nyáron 19,00 órakor is; Vasár- és ünnepnapokon: 08,00 órakor és 18,00 órakor, nyári időszakban 19,00 órakor.

  A templom megtekintése csoportos látogatás esetén előre egyeztetett időpontban!


  Művelődési Ház
  3035 Gyöngyöspata, Fő út 63.
  37/364-111/38
  pata0101@freemail.hu

  Vezető: Pálosi Györgyné

  A télen idelátogatók kulturális igényeit a Művelődési Ház - Könyvtár biztosítja.


  Emlékház
  3035 Gyöngyöspata, Templom u. 2.
  Érdeklődés: 37/364-111/38


  Nekcsei Demeter Általános Iskola, Tornacsarnok
  3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
  37/364-121

  Igazgató: Molnár Károly

  Az idelátogatók sportolási lehetőségeit az úszómedencével, szaunával, szoláriummal és kondicionáló teremmel felszerelt tornacsarnok biztosítja.


Látogassa meg gyönyörű fekvésű falunkat,
nézze meg műemlék templomunkat és csodálja meg az európai hírű Jessze-oltárt!
Szeretettel várjuk!