Győr-Moson-Sopron megye
harka@axelero.hu
www.falvak.hu/harka

Lélekszám: 1435 fõ | Lakóházak száma: 450

Bemutatkozunk
-A település földrajzi fekvése
-Történelmi áttekintés

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk
A település földrajzi fekvése

Harka, Magyarország északnyugati részén,Győr-Moson-Sopron megyében, az Alpokalján, Soprontól délre, 5 km-re, közvetlenül az osztrák határ mellett helyezkedik el.

Tengerszint feletti magassága 204 m. Sopron felől közelítve a faluba, a Harkai csúcs képe tárul elénk, régi nevén Kogelberg. A 276 m magas domb kőzete gnejsz, természetvédelmi terület. Védett növénye a szártalan bábakalács.


Történelmi áttekintés

A falu nevének első írásos említése egy Székesfehérváron 1245 májusában kelt oklevélen található.Harka környéke már a rómaiak korában lakott terület volt, Kr. előtt 18-ban érkeztek erre a vidékre. Itt tartózkodásuknak néhány tárgyi bizonyítéka került elő a századok során. A XVI. században egy hatalmas szarkofágot találtak Harkán, feliratán a Scarbantia névvel (Sopron ókori neve). 900-ban a Kecske patakkal párhuzamos vízvezetéket találtak, amely a Keresztúri telephez vitte a vizet. Néhány év múlva Reitner Mihály harkai gazda a Naphegy közelében újabb római szarkofágot talált női csontvázzal, szaglóüregekkel és üveggyöngyökkel.
A krónikából, valamint Bíborban született Konstantin császár művéből több, mint hetven magyar férfinevet ismerünk. Ezen nevek egyike Harka. A honfoglaló hét magyar törzs Kér nevű törzsének vezérét Téténynek hívták és a harka méltóságot viselte, ami bírót jelentett. Tétény vezér fiának, a jövendő harkának a Harka személynevet adta. Harka, mint vezér részt vett a honfoglalásban. A X. században a szálláshelyeket (településeket is) úgy hívták, ahogy az ott szállásolót (pl. Szabolcs, Gyula). Így volt ez Harka esetében is, tehát a honfoglaló törzsek egyikétől származtathatja a nevét (Harkától), mint annak a szállásbirtoka. Harka unokájának, a kalandozó, és 955-ben Augsburgnál kivégzett Bulcsu harkának szálláshelyét a Szombathely melletti Bulcsu (ma Bucsu) nevű faluban kereshetjük. 1245-ben a tatárjárás után említi Harkát először írásos dokumentum.
IV. Béla királyunk adománylevelében: „A község a XIII. század közepén a Küllői család birtoka lesz. Ezt a birtoklást örökös perek, sőt gyilkosság is kísérte, majd 1429-ben Harka Sopron jobbágyközsége lett.”
Az 1500-as évek elején Harka a különböző birodalmak egymással vívott csatájának a színhelye volt. A lándzséri vár ura (ma Landsee Burgenlandban) megtámadja, kifosztja, és felgyújtja Harkát. 1529-ben a Bécs ellen vonuló törökök ismét kirabolják, és felégetik a községet. Az őslakos szájhagyomány szerint egy ideig török félhold volt az 1300-as évek elején épült Péter-Pál templom tornyán.
A XVI. század második felében Harkán is elterjednek a reformáció tanai, igaz egy ideig még tilos volt evangélikus istentiszteletet tartani, a jobbágyok a tilalom ellenére Sopronkeresztúrra vagy Nyékre jártak, ahol evangélikus lelkész prédikált.
Különösen sokat szenvedett a község lakossága a Bocskay felkelés alatt, majd az egymással csatázó Bethlen Gábor és II. Ferdinánd hadai fosztogatva, rabolva, dúltak végig Harkán. A harkaiak szorgalmának és hazaszeretetüknek köszönhetően ismét felépült és felvirágzott a falu. II. József türelmi rendelete után 1787-ben megépült az evangélikus templom, igaz, tornya még nem lehetett, csak száz év múlva, építették hozzá. A katolikusok és az evangélikusok megegyeztek, hogy az evangélikus gyülekezet tulajdonát képező harangot közösen használják a katolikus templomban. A harangon levő felirat ma is olvasható: „A harkai evangélikus gyülekezet tulajdona, öntötték 1658-ban!”
1707. október 2.-án a Rákóczi szabadságharc egyéb eseményeként kuruc-labanc csata volt Harka határában.
A harkai oktatás tetőpontja a Nemesi Akadémia volt. Ekkor országos hírű lett a község.
1784-89 között egész Magyarország területéről jöttek a nemes ifjak, Nagy György evangélikus lelkész iskolájába tanulni, ahol fél év alatt elsajátították a német nyelvet. 1862-ben Petz lelkész megalapította híres négyszólamú Concordia kórust, akik 1879-ben Bécsben egy kórusvetélkedőn első díjat nyertek.
1881. április 7.-én Liszt Ferenc Sopronból Harkán át hintón ment Doborjánba, szülőfalujába. A Concordia férfikórus köszöntésül előadta a Szózatot, Liszt így szólt: „Uraim, önöknek arany van a torkukban.”
Harka gazdasági és kulturális élete minőséget jelentett a környező települések között. A lakosok földműves emberek voltak, áruikat Sopronban adták el. Hazájukat és a falut szerető német ajkú lakosság két emlékművet is adományozott Harkának, az 1896-ban állított millenniumi emlékművet és az Amerikába kivándorolt harkaiak az I. Világháborúban elesett rokonaik és barátaik emlékére a hősi emlékművet.
1946-ban véget ért a falu történetének több évszázados, példaértékű korszaka. A német ajkú magyar lakosságot kitelepítették, mindössze 15-en maradhattak. Az új lakosok elsősorban a Rábaköz falvaiból, de az Alföldről és Erdélyből is jött néhány család.
1947-ben Rajk László belügyminiszter, akkor Harka község képviselőjelöltje, a félrevezetett harkai magyar telepesek követelésére a falu nevét Magyarfalvára változtatta, és önkényesen rendelte el a honfoglaláskori magyar Harka falunév eltörlését, és a sebtében kitalált Magyarfalva falunév bevezetését. 1947. augusztus 20.-án az avatási ünnepségen részt vett Rajk László is, ő volt a nap szónoka. Majd 43 év múlva egy helyi népszavazás után 1990. április 1-én a falu újra visszakapta az ősi, Harka nevet.

Eseménynaptár

 Június 28-29. Falunap

 Minden év augusztus 20-án Búcsú

Alapítványok, civil szervezetek

  Sportegyesület
  9422 Harka, Nyéki u. 34.
  99/506-795
  Elnök: Molnár Jenő  Harka Óvodáért Alapítvány
  9422 Harka,

  Elnök: Bogdán Tamásné


  Adószám: 18538407-1-08

  Önkéntes Tűzoltóegyesület
  9422 Harka, Nyéki u. 30.

  Elnök: Vanyek Sándor  Harkai Iskoláért Alapítvány
  9422 Harka,

  Elnök: Csatári Anikó


  Adószám: 18538397-1-08
  Bankszámlaszám: 11737083-20095644
Információk

Polgármesteri hivatal:9422 Harka, Nyéki u. 34.
Polgármester:Rombai László
Telefon:99/506-795
99/506-796
Fogadónapok:Hétfő: 7,30-15,00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 7,30-16,00
Péntek: 7,30-12,30
Alpolgármester:Dr. Hargitai László
Jegyzõ:Tejmel Teréz
Képviselõtestület:Keller Zoltán, Papp Attila, Prájczer Péter, Savanyó László, Szabó Károly, Vanyek János, Vanyek Sándor, Vecsei Ottóné
Falugazdász:Dívós István
Intézmények

  Általános Iskola
  9422 Harka, Keresztúri u. 2.
  harkaisk@axelero.hu
  Vezetõ: Dr. Hargitainé Kecskés Éva

  Művelődési ház
  9422 Harka, Soproni u. 10.
  Vezetõ: Haris Vincéné

  Könyvtár
  9422 Harka, Soproni u. 10.
  Vezetõ: Tompa Istvánné

  Posta
  9422 Harka, Nyéki u. 14.
  99/315-510

  Napköziotthonos Óvoda
  9422 Harka, Soproni u. 8.
  Vezetõ: Kalmárné Váraljai Andrea

  Orvosi Rendelé és fiókgyógyszertár
  Vezetõ: Dr. Kárpáti György

Látogasson el Harkára, szeretettel várjuk!!