Somogy megye

www.falvak.hu/hetes

Lélekszám: 1155 fõ | Lakóházak száma: 367

Bemutatkozunk
-Hetes történetének áttekintése
-Hetes bemutatása
-Pogányvölgyi Víztárózó (halastó)
-Somssich Imre Általános Iskola parkja (volt kastélypark)
-Pete Lajos (1867-1924) jogász
-Vikár Béla (1859-1945) etnográfus, műfordító

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


Hetes történetének áttekintése

A települést 1237-ben templomos helyként említi először Jakab somogyi főesperes. 1263-ban IV. Béla Herbord vitéznek adományozta. Az Országház előcsarnokában függő térkép már kettős karikával jelezte Hetest, 1490-ben mezőváros volt. A XV. században Mátyás Király fiának, Corvin Jánosnak adta, akkor kaphatott a falu vásárjogot is. A hódoltság alatt és utána is szünetelt a vásártartás, egészen 1847-ig.
Az 1563. évi török kincstári adóív 40 hetesi házat említ. A pannonhalmi dézsmaváltság jegyzéke szerint 1660-ban Csobánc várához tartozott.

A XVIII. században a Jankovich család birtokolta, tőlük vásárolta meg gróf Somssich Pongrác 1842-ben. A század elején 1100-an laktak a községben.


Hetes bemutatása

Hetes Kaposvártól északnyugatra, 11 kilométerre fekszik. Közúti összeköttetése Kaposvár, Marcali és Somogysárd felé van.
Kisebb dombok és lankás lejtők határolják a települést. Éghajlata kedvező, talaja termékeny, szántók minősége 30-40 aranykoronás. Hetes elnevezése hét számnévből, illetve az azt felvevő „hetes szolgáltató" nevéből ered. Lakói udvari szolgálatot teljesítettek, szabad gazdák voltak.
Az utóbbi öt évben valamelyest nőtt a lakosság száma. Az önkormányzat új telkek kialakítását tervezi.
A kilencvenes évek elejétől egyre több fiatal telepedik le vagy marad helyben, így valamelyest évről évre növekszik a gyermekek száma az óvodában és az iskolában.
A lakosság nagy része katolikus, de számottevő a református gyülekezet, és néhány metodista család is gyakorolja a vallását. A katolikus templomot 1769-ben, a reformátust 1844-47 között, metodistákét 1996-ban építették.

Hetes hét utcája szilárd burkolatú, a 365 lakásból négy az önkormányzat tulajdona. Valamennyi házba bevezették a vizet, 80 százalékukat vezetékes gázzal fűtik. Telefonon a lakások 40 százaléka érhető el. Csaknem tíz éve megoldották a szervezett szemétszállítást.

Az általános iskola és óvoda 1996-ban vette fel az alapító Somssich Imre nevét. Az integrált intézményben háromcsoportos óvoda működik. Az iskolában nyolc csoportban tanulnak a diákok, három napközis és egy tanulószobai csoport is van. Az intézmények számítógépes és nyelvi stúdiója van, és 15 művészeti csoport működik.
A közelmúltban épült: az iskola 18x36 méteres tornacsarnoka. Az önkormányzat kondicionáló gépeket vásárolt, ezek szintén igénybe vehetők. 1997-ben jött létre a Hetesiek Testedzéséért Közalapítvány, amely a helyi sportot, a természetjárást és a labdarúgócsapatot támogatja.

A mezőgazdaság szerepe továbbra is döntő, az egykori tsz-tagok magánvállalkozásba kezdtek. Jelentős Hetesena kertművelés: a Pál-hegyen száz telek és hatvan ház, a Futtató-hegyen hatvan telek és harmincöt hétvégi ház van.


Pogányvölgyi Víztárózó (halastó)

Kaposvárról, a megye és az ország több pontjáról is egyre többen keresik föl Hetes híres horgászparadicsomát. A Pogányvölgyi- víztároló 25 hektáros tava 1961-ben épült, mely korábban a termelőszövetkezeté volt, most az 1975-ben alakult Vikár Béla Horgászegyesület tulajdona. Az egyesületnek 1656 felnőtt és 30 ifjúsági tagja van. Ők éjjel-nappal horgászhatnak; 70 mázsaponty, az egytől a nyolcvan kilogrammosig terjedő harcsaállomány, a hatezer süllő, a 15 mázsa kárász, a harmincezer balin és a kétezer csuka ígér gazdag zsákmányt.


Somssich Imre Általános Iskola parkja (volt kastélypark)


Pete Lajos (1867-1924) jogász

A község jeles szülötte Pete Lajos (1867-1924) jogász, főszolgabíró, aki mint zenész, és főleg mint dalszerző lett neves. Elsősorban testvérének, Pete Márton költőnek a verseit zenésítette meg, dalainak többsége ma is közismert.

Két emléktábla van elhelyezve Hetes településen. A volt tiszttartó lak falán emléktábla hirdeti:

„Pete Lajos 1886-1924. Somogy megye nagy dalköltőjének a Berzsenyi Társaság”. 1936-ban helyezték el a táblát. A községházán: „A község nagy szülötte, Vikár Béla néprajztudós emlékére. Született 1859. Ápr. 1-én. Halála 10. Évfordulóján kegyelettel emlékezik meg róla Hetes község népe. 1955. Szept. 22.” c. felirat rója le a szülőföld háláját nagy fia iránt.


Vikár Béla (1859-1945) etnográfus, műfordító

Hetesen született Vikár Béla (1859-1945) etnográfus, műfordító. 1909-ben megjelent Kalevala- fordítása a magyar műfordítás - irodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. 1890-ben gyorsírással jegyezte le a Somogy megye népköltése (Bp.1926). Fonográffelvételeit Bartók Béla jegyezte le.

Eseménynaptár

 Minden év április utolsó vasárnapja Búcsú

Alapítványok, civil szervezetek

  Önfeledt Gyermekmosolyért
  7432 Hetes, Vikár Béla u. 1.
  82/585-002
  Elnök: Karsai Józsefné

  Általános iskolás és óvodás gyerekek támogatása.

  Kistérségi Nagycsaládosok Egyesülete
  82/485-808
  Elnök: Virág János

  A szociálisan hátrányos helyzetü 3-nál több gyereket nevelő családok támogatása.

  Nyugdíjas Egyesület
  82/485-287
  Elnök: Szabó Tiborné

  Az idősebb korosztály szervezett tevékenységének biztosítása és támogatása.

  Ifjusági Klub
  82/485-227
  Elnök: Sándor Jenő

  A fiatal korosztály szervezett tevékenységének biztosítása és támogatása.

  Hetes SC.
  82/485-308
  Elnök: Várföldi Attila

  Labdarúgás

  "Vikár Béla" Folklór Egyesület
  06/30-22-78-382
  Elnök: Tóth Barnabás

  Mokrotérségi fiatalok kulturális tevékenységeinek támogatása.

  Hetes Közbiztonságáért Alapítvány
  82/485-138
  Elnök: Bézsenyi József

  Hetes közbiztonságának felügyelete, bünmegelőzés.

  Horgászegyesület
  06/20-9368-031
  Elnök: Erdélyi László

  Kaposvárról, a megye és az ország több pontjáról is egyre többen keresik föl Hetes horgászparadicsomát. A Pogányvölgyi víztároló 25 hektáros tava 1961-ben. 70 mázsaponty, az egytől a nyolcvan kilogrammosig terjedő harcsaállomány, a hatezer süllő, a 15 mázsa kárász, a harmincezer balin és a kétezer csuka ígér gazdag zsákmányt.

Információk

Polgármesteri hivatal:7432 Hetes, Rákóczi u. 34.
Polgármester:Ádám László
Telefon:82/485-089
Fogadónapok:Hétfő: 13-16, Kedd: 8-12, Szerda: 8-16, Csütörtök:nincs, Péntek: 8-12
Alpolgármester:Tóth Zoltán
Jegyzõ:Laczóné Hardi Márta
Képviselõtestület:Bakainé Antal Judit, Karsai Józsefné, Illés Gyula, Éhl Fülöp, Bézsényi József, Keszi László
Intézmények

  Kúlturház
  7432 Hetes,
  30/302-6823
  Vezetõ: Bézsényi József

  Háziorvosi Szolgálat
  7432 Hetes, Vikár Béla u 74.
  82/485-095
  Vezetõ: Dr. Tóth Jenő háziorvos

  Fogászat
  7432 Hetes, Vikár Béla u. 74.
  82/485-109
  Vezetõ: Dr. Révfalvi Mónika fogszakorvos

  Posta
  7432 Hetes, Vikár béla u. 74.
  82/485-106
  Vezetõ: Szalai Lászlóné

  Rendőrség
  7432 Hetes, Rákóczi u. 34.
  30/937-5331
  Vezetõ: Pavelka Béla körzeti megbízott

  Somssich Imre Általános Iskola
  7432 Hetes, Vikár Béla u. 1.
  82/485-098
  Vezetõ: Kartali Erzsébet

  Az általános iskola és óvoda 1996-ban vette fel az alapító Somssich Imre nevét. Az iskolában nyolc csoportban tanulnak a diákok, három napközis és egy tanulószobai csoport is van. Az intézmények számítógépes és nyelvi stúdiója van, és 15 művészeti csoport működik. A közelmúltban épült: az iskola 18x36 méteres tornacsarnoka.


  Római Katolikus Plébánia
  7432 Hetes,
  82/485-258
  Vezetõ: Portik József plébános

  Református Egyház

  Metodista Egyház
  82/318-504
  Vezetõ: Kurdi Zoltán

  Hetesi Óvoda
  7432 Hetes, Vikár Béla u. 1.
  82/485-098
  Vezetõ: Kubisné Gyánó Magdolna