Somogy megye

www.falvak.hu/nyim

Lélekszám: 323 fõ | Lakóházak száma: 120

"A KÖZSÉG ÚTJAI EURÓPÁBA VEZETNEK"

Bemutatkozunk
-A település elhelyezkedése
-A falu történelmi áttekintése
-A település bemutatása
-Beruházások alakulása
-Gazdasági mutatók
-A község címerének leírása
-Pihenés, kikapcsolódás
-Sport és kulturális élet

Eseménynaptár

Intézmények

Információk


Jelképavató ünnepség


A település elhelyezkedése

Nyim község Somogy megye ÉK-i részén, Siófoktól mintegy 12 km-re a 65-ös főútvonaltól lekanyarodva érhető el.


A falu történelmi áttekintése

A település régi, lakott hely, de sosem volt jelentős nagyságú népessége.
A statisztikai adatok szerint 1880 körül lakták legtöbben, mintegy 510 fővel.
A történelmi múltban osztotta a Ságvár környéki lakott helyek sorsát, éltek itt avarok, hunok, rómaiak egyaránt.
A település neve 1193-ban említődik először Nyn néven. Majd 1229-ben kelt oklevél szerint III. Endre királyunk a székesfehérvári János lovagokat megerősítő oklevelében olvasható a község neve. Királyaink hol az egyháznak vagy valamelyik szerzetesrendjének, hol a királynak tett szolgálatokért egy-egy főúrnak adományozták a községet rövidebb - hosszabb időre.
A análesek szerint kiváló szőlőtermő vidéknek számított.
A török hódoltság alatt a falu elpusztult, csak 1773-ban említődik újra Nyim néven.
Történelmi nevezetessége a Kási várrom, ettől nyugatra Szent László monostora és a hozzátartozó Szent László puszta, amely a középkori falu helyén található.


A település bemutatása

A település domborzati viszonyai sajátosak. A "rossznyelvek" szerint a falu fölé ponyvát lehetne feszíteni, hogy ne ázzon be, annyira a dombok közé ékelődik. Ez a sajátos fekvése meghatározta a múltban is az itt élő emberek életviszonyait, fő megélhetési forrás a növénytermesztés (búza, árpa, kukorica), a szőlőművelés, az erdőgazdálkodás és a vadászat volt. Jelentős volt a lótenyésztés, a szarvasmarhatartás és a juhászat. Napjainkban maradt ebből a lótenyésztés és a juhászat, szarvasmarha alig van a faluban.
A munkaképes lakosság többsége Siófokon és környékén talál munkát. A vállalkozók száma 8 fő, ebből 1 mezőgazdasági vállalkozó, 3 építőipari kisiparos, 3 fő kereskedő és 1 fő reklámtevékenységgel foglalkozó.
Közigazgatásilag a település 1973-ig önálló tanácsú község volt, majd Ságvár közös községi tanácshoz tartozott.
A településen óvoda, iskola nincs, ezen intézményeket Ságvár, Som községgel közös társulásban Ságváron működteti a település.
A községben a gépjárművek száma 41.


Beruházások alakulása

1990-ig nem sok minden történt, a községben az utcákon tengelyig érő sárban lehetett közlekedni, a dombokról beszaladó esővíz az utcákon derékig érő árkokat vájt, amelyet kukoricaszárral szoktak betömni, hogy közlekedni lehessen.

Az önkormányzat az elmúlt 17 évben valamennyi belterületi utat portalanná tett, a községben kiépítésre került a víz, a gáz és a telefonhálózat.
Felújításra kerültek a község működését szolgáló fontosabb közintézmények, Községháza, Faluház, Kultúrház valamint a ságvári belterületi bekötőút.
A megszűnt postahivatal helyén könyvtárat alakítottunk ki 2005-ben,

Új vizesblokk épült a kultúrház mellé 10 mill. Ft értékben.
Hősi emlékművet épített a település az I. és II. világháborúban hősi halált haltak emlékére.
Magánerőből sportcsarnok épült nem önkormányzati célra (Szerencsés István vállalkozó).
Egy jelentősebb mezőgazdasági vállalkozó van a településen, aki mezőgazdasági jellegű fejlesztést hajt végre, felújítva a régi tanyaépületeket és lótenyésztéssel foglalkozik.
Egyik vállalkozó sem nyimi lakos, mégis az ő tevékenységükre épülhetne a község esetleges fejlesztése, turisztikai idegenforgalmi szempontból.


Gazdasági mutatók

A község 2008. évi költségvetése: 28.579 e. Ft


A község címerének leírása

Heraldikai leírás: Vízszintes kék pólyával vágott álló csücsköstalpú tárcsapajzs, melynek felső arany mezejében zöld levéllel és kaccsal megrakott kék szőlőfürt látható, tőle balra a két szélén egy-egy ezüst fáklyával kísért fekete vaskapu. Az alsó kék mezőben zöld hármas halom középsőjéből barna törzsű zöld fenyőfa nő ki, a jobb oldali halmon balra fordult barna szarvas áll, a bal oldali halmon jobbra fordult, fekete farkú és sörényű barna ló ágaskodik. A kék pólyát középen, a felső mezőből az alsó mezőbe ívelő kilenc búzakalászból álló stilizált szalmahíd metszi.


Magyarázat: A település történeti hagyományait szimbolizálja a felső mező arany színe. A községet övező dombokat jelzi a hármas halom. A falu elzártságát, nehéz megközelíthetőségét a vaskapu szimbolizálja. A vízszintes kék pólya a községet kettészelő nyimi-patakot jelzi, amelyen korábban szalmahíd vezetett át. A fenyő az erdőgazdálkodást, a szarvas a gazdag vadállományt, a vadászatot, a ló a múltban hagyományos lótenyésztést jelzi. A korona arra utal, hogy a középkorban királyi udvarnokok is éltek a környéken.


Pihenés, kikapcsolódás

Kellemes pihenésre alkalmas környezet. 40 lakóház üdülést szolgál, előny a Balaton közelsége.


Sport és kulturális élet

Sport és kulturális élet legkiemelkedőbb rendezvénye az évente minden július utolsó szombatján megrendezésre kerülő Falunap, melynek keretében hagyományosan megrendezésre kerül a térségi kettesfogathajtó-verseny, főzőversennyel, sportversennyel és kulturális versennyel színezve.

Eseménynaptár

 Minden év július utolsó szombatján Falunap

 Minden évben a falunapon, július utolsó szombatján Kettes fogathajtó verseny

 Minden év augusztus 20-án Búcsú

Információk

Polgármesteri hivatal:8612 Nyim, Kossuth L. u. 68.
Polgármester:Kajdi Tibor
Telefon:84/380-011
Fogadónapok:Csütörtök 13-15; Nyim Községháza
Alpolgármester:Bodó Tamás
Jegyzõ:Dr. Fodor Zoltán
Képviselõtestület:Bodó Tamás, Jámbor János, Kerényi Tibor, Nagy László, Weifenbach Károly
Intézmények

  Szilády Áron Általános Iskola
  8654 Ságvár, Petőfi u. 13.

  "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda
  8654 Ságvár, Petőfi u. 40.

  Művelődési ház
  8612 Nyim, Kossuth u. 72.

  Posta
  8612 Nyim, Fő u. 65.