Pest megye
pusztavacs.ph @ monornet.hu
www.falvak.hu/pusztavacs

Lélekszám: 1497 fõ | Lakóházak száma: 415

AZ ORSZÁG KÖZEPE!

Bemutatkozunk
-A falu történelmi áttekintése
-Hagyományok, népszokások
-A falu elhelyezkedése
-Településünk gazdasági élete
-Kultúra, szórakozás, sport
-Turisztika, látnivalók
-Egyéb tájékoztatás a parlagfű mentesítésről:
-Pusztavacs az ország közepe

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


ParlagfűmentesítésA falu történelmi áttekintése

A település már időszámításunk kezdetétől lakott hely lehetett. Régészek a falu mai területén szarmata temető nyomaira bukkantak, de ilyen leleteket a környező településeken is találtak / Hernád, Táborfalva, Csévharaszt, stb./. A szarmata leletek mellett avarkori régészeti leletek is előkerültek. A honfoglaló magyarok használhatták a legeltetésre alkalmas rétjeit. A honfoglalás után a térség Kurszán kezébe került, majd halála után Árpádhoz.
Az egyik közeli település megőrizte Árpád egyik fiának nevét is: Üllő. A XI-XII. században Vacs királyi birtok lehetett. Valószínű, hogy a királyi birtokon élők állattenyésztéssel teljesíthették szolgálatukat, mivel nyelvészek szerint „Och” a szláv eredetű ochar /juhász/ szóval állhat kapcsolatban.

A község első okleveles írásos említése 1274-bőlvaló. IV.László király Vacson keltezett oklevelében arra „inti a sebeniciakat, hogy traniakat ne zaklassák”. Az oklevél keltezési helye Och formában jelenik meg, a későbbiekben, nyelvi változások következtében az „o” hangból „v” hang lett. A tatárjárás utáni időkben a királyi birtokok fokozatosan eladományozásra kerültek. A terület már 1280-ban Igmánd nembeli András fia Miklósnak birtoka.

A falu természetföldrajzi fekvése kedvezett a további fejlődésnek. A XIII. században alakulnak ki a fontosabb alföldi utak/ Kun, Szegedi, Kőrösi/. A Kőrösi út volt a Pest felé irányuló tiszántúli állatkereskedelem egyik fő útvonala. Így a település bekapcsolódhatott az árutermelésbe. Vacs 1384-ben heti-vásártartási jogot kapott. Ezzel Vacs, ha korlátozott lehetőségekkel is, de mezővárosi fejlődés útjára léphetett.

A XV. százdban templomot építettek az itt lakók, a vásároztatási jog megszerzése után kereskedők, iparosok telepedtek meg, így az állattenyésztés és a földművelés mellett megjelentek iparosok és kereskedők is. A helyi oktatás megjelenéséről a XVII. század közepétől találhatók feljegyzések.


A település története során többször is gazdát cserélt. 1415-ben a Szántai Kolos családtól a Némai Kolos családra szállt a birtok, majd visszakerült királyi tulajdonba. Később a Wachi családhoz került és végezetül adóság miatt Kenderessyek tulajdonába ment át. A török hódoltság alatt a térség a budai vilajet fennhatósága alá került. A települést lakói lassan elhagyták, fokozatosan elpusztásodott. A török kiűzése nyomán a Koháry család tulajdonába került, majd a férfiág kihalása után, benősülés következtében Vacs Ferdinánd Szász-Coburg hercegi család tulajdonába került. A család egészen 1944-ig birtokolta a területet.

A Coburg család hozzá kezdett gazdasága fejlesztéséhez. Lengyel és szlovák mezőgazdasági telepeseket /zselléreket/ hoztak a térségbe. / Érdekes módon a térség más településein található nemzetiségi lakosság, Pusztavacson nem./ A birtokon szükséges iparosok a szomszédos mezővárosokból költöztek be. A vacsi uradalom területén majorságok épültek ki. A hercegi család által folytatott gazdálkodás főirányi, amelyek ma is fellelhetők a térségben: állattenyésztés / sertés, juh, szarvasmarha, ló /, földművelés / búza, repce, dohány, gyümölcs, szőlő / és erdőgazdálkodás.

A gazdasági fejlődésnek köszönhetően 1871-ben a falu községgé szerveződött, önálló jegyzőséggel. Ettől kezdve lett a község hivatalosan is Pusztavacs. Coburg herceg 1850-ben orvosi állomást és gyógyszertárat szervezett a faluban. 1856-ban pedig iskolát és tanítói lakást építtetett, rendeztetett be, majd az uradalom több helyén is nyitott iskolát.

1950-ben a tanácsrendszer bevezetésével megalakult Pusztavacson a községi tanács, majd az 1970-ben kialakított országos településfejlesztési koncepció eredményeként a község elvesztette önálló közigazgatását és Örkény Nagyközségi Tanácshoz csatolták társközségként, Hernáddal, Táborfalvával együtt. A településfejlesztési koncepció Pusztavacsot funkció nélküli településként sorolta be és a fejlődés központjába emelt Örkény „alvófalujává” tette.

Pusztavacs önállósága 1989-ben vetődött fel, majd az 1990-es helyhatósági választáson megalakult az önálló önkormányzat.


Hagyományok, népszokások

A település mai életére nem öröklődtek helyi népszokások. Hagyományteremtő jelleggel az utóbbi években megrendezett események a Falunap és a Szüreti Felvonulás. Mindkét rendezvény mára „hagyomány”-nyá érett.

A szüreti mulatság megtartása a Coburg uradalom gazdasági hagyományaira vezethető vissza, hisz az uradalom területén szőlőművelés és pincészet is folyt. Napjainkban szőlő már csupán a házak kertjeiben található néhány tőke vagy kisebb lugas, kordon művelésben.


A falu elhelyezkedése

A település az 50-es és a 4-es számú főutak között, az E5-ös autópályától 5km-re fekszik. Budapesttől 50 km, míg Kecskeméttől 40 km választja el.

A falu szerkezete szabályos, főutcára derékszögben, egymással párhuzamos utcákból áll. A főutca vége körtérben és szépen karbantartott parkban végződik. A park közepén található a katolikus templom. A tér külső szélén helyezkednek el a község életének alapvető intézményei, szolgáltató egységei, mint a polgármesteri hivatal. a posta, egészségház, általános iskola, könyvtár, gyógyszertár, fogászat, takarékszövetkezet, plébánia de található itt vegyesbolt, presszó és buszmegálló. A település egyik legszebb és legértékesebb épülete a Coburg kastély is a park mellett helyezkedik el.

A falunkhoz három lakott terület rész is kapcsolódik. Ezek, a honvédségi laktanya mellett található lakótelep, Rákóczi telep és Csett-major.

Az itt élő emberek szeretik falujukat. A zsáktelepülés előnyei és hátrányai kiegyenlítik egymást. A tömegközlekedés lehetősége autóbusszal közvetlenül biztosítja Dabas elérhetőségét. Csatlakozó járatokkal Budapest és Kecskemét is egy órán belül elérhető. Ezzel a környező települések iskoláiba biztosított a bejárás. A munkába járás lehetőségeiben a buszközlekedés korlátokat szab. A legtöbben helyben dolgoznak és akik nem, azok közül a többség a szomszédos falvakban talál munkát. Akadnak olyanok is, akik Budapestre illetve Kecskemétre járnak be dolgozni.


Településünk gazdasági élete

Pusztavacson az önkormányzat közel ötven főt tud foglalkoztatni. Hagyományos ipari tevékenység az erdőműveléshez kapcsolódó fűrészipari vállalkozásokhoz fűződik. Jelenleg hat vállalkozás tevékenykedik e körön belül. Ezek közül is kiemelkedő a Nagykunsági Erdő és Fafeldolgozó Rt. Pusztavacsi Erdészete és a FO-FA KFT. Ez utóbbi termékeit szinte kizárólag az Európai Unió államaiba szállítja. Mezőgazdasági vállalkozások alapvetően egyéni vállalkozási, őstermelői körben zöldség és gyümölcstermesztési területen dolgoznak. Az állattenyésztést egy kisebb méretű magántulajdonú sertéshizlalda képviseli. Foglalkoztatási szempontból még jelentős részt vállal a területünkön működő honvéd laktanya.


Kultúra, szórakozás, sport

A település művelődési, kulturális lehetőségein belül könyvtárunk mintegy tizenkétezer kötettel áll az olvasók rendelkezésére. Fontosabb közösségi rendezvényeink a falunap, a szüreti felvonulás, a farsangi bál, a karácsonyi megemlékezés. Öntevékeny művészeti csoport nem működik. Iskolánkban az Örkényi zeneiskola egy tagozata huzamosabb ideje képez növendékeket furulya szakon.

A sportélet fő színtere a Pusztavacsi Sport Egyesület. Ennek keretén belül a futball az a sportág, amely a legtöbb ember számára helyben biztosítja a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Ehhez kapcsolódik az iskolai sportélet, amely az utóbbi egy-két évben erőteljes fellendüléssel csábítja a gyerekeket a testedzés, az egészséges életmód irányába. Lassan már hagyományosnak tekinthető a nyaranta az őrkényi íjászok által szervezett és a pusztavacsi erdőben megrendezésre kerülő gyalogos íjászverseny. A technikai sportokat kedvelők számára a búcsúhoz kapcsoltan rendezik meg a Főnix motoros találkozót, ugyancsak a vacsi erdőbe települve.


Turisztika, látnivalók

Pusztavacs elsődleges idegenforgalmi látványossága, az ország közepét jelölő torony. 1978-ban állították föl Kerényi József építész terve alapján a jeltornyot. 2002-ben a tornyot csaknem teljesen felújították. A jeltorony és környéke védett terület.

A falu fő útja mellett a Hunyadi téren található egy a XV. századból való templom maradványa. A műemlék előtt a tizenhárom aradi vértanú emlékére kopjafás emlékpark található. Pár lépésre innen ugyancsak kopjafa állít emléket a pedagógusok hivatásának tiszteletére.

Coburg herceg kastélya a falu központjában áll. Az épület jelenleg négy család számára biztosít otthont.

A pusztavacsi erdészet által működtetett erdészház előzetes egyeztetés után szállás lehetőséget is biztosít nem csak a vadászok számára. A település környékére az apróvad a jellemző. Emellett vaddisznó és őz is terítékre kerülhet.

Egy finn tulajdonú vállalkozás a lovas turizmus iránt érdeklődőket szolgálja ki. A terep kiválóan alkalmas e nemes sportra, szabadidős tevékenységre. Külön érdekességet jelenthet a telepen működű strucc farm megtekintése.

A jellemzően sík terep és a kialakult úthálózat alkalmassá teszi Pusztavacsot a gyalogos és a kerékpáros turizmus hívei számára is.


Pusztavacs az ország közepe

Pusztavacs területén található az ország földrajzi középpontja. E geometriai középpont koordinátái: földrajzi szélesség 47fok 11’ és földrajzi hosszúság 19fok 30’.


Egyéb tájékoztatás a parlagfű mentesítésről:

Összefoglaló


a „Tisztább levegőt az ember egészségért” elnevezésű pályázat elszámolásáhozA parlagfű-mentesítés az elmúlt hónapokban jelentős munkát adott országszerte a védekezésben részt vállaló magánszemélyek, civil és állami szervezetek részére.

Így voltunk evvel mi is Pusztavacson az ország közepén. Pályázatunkat sikeresnek ítéljük meg. A vásárolt motoros fűkaszával lényegesen nagyobb területet voltunk képesek kontroll alatt tartani, mint az ideit megelőző években.

A megítélt támogatás arányában, a pályázatban vállalt feladatunkat elvégeztük. Egy főt július és augusztus hónapban az önkormányzat fő állásban alkalmazott, akinek a feladata a pályázati forrásból vásárolt eszközzel való parlagfű mentesítés, gyommentesítés. A csapadékos, hűvösebb nyár részben segítette a védekezést, mivel kissé késleltette a tömeges parlagfű virágzást. Ugyanekkor a gyomnövények intenzíven nőttek. Így szinte az általunk ismerté vált területeken folyamatosan kaszáltunk.

Júliusban két alkalommal is parlagfű mentesítést szerveztünk a lakosság részére. Ezen főképp a nyugdíjasok vettek részt. A programmal egyben kapcsolódtunk a Pest Megyei Önkormányzat által meghirdetett parlagfű mentesítéshez is.

A pályázathoz kapcsolódó időszakban az alábbi intézkedések történtek: bejelentés 4 esetben, hivatalból indult eljárás 51 alkalommal. Civil szervezet részéről parlagfű mentesítés, egyéb gyommentesítés érdekében felénk megkeresés nem történt.

Az illetékes Földhivatal részéről a parlagfű szennyezettség ellenőrzését végző munkatársakkal közösen jártuk be a község közigazgatási területét. Ezen ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy területünk parlagfűvel átlagosan fertőzött, szankció foganatosítása nem volt indokolt.

A program tapasztalatait elemezve, eredményeit felhasználva a következő évben hangsúlyosabb figyelmet fordítunk a lakossági felvilágosító munkára. A vásárolt fűkaszával a tavaszi időszaktól kezdődően folyamatosan tudunk fizikai mentesítést végezni. Az eszköz alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.

Eseménynaptár

 Minden év május eleje Falunap
Május 21-én rendezzük falunapunkat, Országos Kerékpáros Teljesítménytúrával egybekötve.

 Augusztus 28-án. Búcsú

 Minden évben szeptember vége, október eleje Szüreti felvonulás

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Fafeldolgozó üzem vár befektetőt
  Pusztavacson hagyományosnak mondható foglalkoztatási ág az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó elsődleges fűrészipari tevékenység. Ezen a területen kellő ismerettel rendelkezik a helyben élő munkavállalók nagy köre. Ezen a területen most egy nagyobb méretű fafeldolgozó üzem vár befektetőt.

 • Letelepedési előnyök
  A községet csaknem körül ölelő erdő, a falu tisztasága, békés, nyugodt környezete nem csak a néhány órára pihenni vágyóknak nyújt jó lehetőséget, hanem az itt történő letelepedéshez is ideális azoknak, akik egy ilyen kis településen kívánnak élni. Gépjárművel illetve csatlakozó tömegközlekedési eszközzel a munkába járás lehetősége biztosított, akár Budapestre, vagy Kecskemétre is.

 • Idegenforgalom, turizmus befektetésének lehetőségei
  A környezeti feltételek az idegenforgalom, a turizmus területén tevékenykedő befektetők, vállalkozók számára is jó lehetőségeket nyithatnak meg.

Alapítványok, civil szervezetek

  Pusztavacs az Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
  2378 Pusztavacs, Béke tér 18.  Adószám: 18678981-1-13
  Bankszámlaszám: 65500099-11003203

  Pusztavacsi Sportegyesület
  Arany Rózsa Nyugdíjas KlubInformációk

Polgármesteri hivatal:2378 Pusztavacs, Béke tér 10.
Polgármester:Jóri László
Telefon:29/315-101
Fogadónapok:hétfőn, szerdán, csütörtökön: 08.00-12.00 és 12.30-16.00.,
pénteken: 08.00-12.00 és 12.30-13.30
Alpolgármester:Gubicza Gábor
Jegyzõ:dr. Szabó Tibor
Képviselõtestület:Fodor Istvánné, Gubicza Sándorné, Hársfai Istvánné, Mészáros Jánosné, Leonhardtné Gecser Mária, Regdony Norbert, Tolnai Sándor, Kolozsi Sándor
Falugazdász:Nagy Gábor
Intézmények

  Napköziotthonos Óvoda
  2378 Pusztavacs, Petőfi utca 5-7.
  29/315-109
  Vezetõ: Vágányné Kozák Klára

  MEDI-KÁL Bt.
  2378 Pusztavacs, Béke tér 11.
  29/315-103
  Vezetõ: dr. Kálcza László

  Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat
  2378 Pusztavacs, Béke tér 11.
  29/315-283

  gyermekorvos: dr. Kovács Ibolya
  védőnő: Ali Gáborné

  Fogorvosi rendelő
  2378 Pusztavacs, Béke tér, 10.
  29/315-101

  fogorvos: dr. Bölöni István

  Gyógyszertár
  2378 Pusztavacs, Béke tér10.
  29/315-101

  gyógyszerész: Smida János

  Postahivatal
  2378 Pusztavacs, Béke tér 9.
  29/315-124

  Római Katolikus Plébánia
  2378 Pusztavacs, Béke tér 6.
  29/315-244

  Petőfi Sándor Általános Iskola
  2378 Pusztavacs, Béke tér 18.
  29/315-123
  Vezetõ: Fodor Istvánné igazgató

  Községi Könyvtár
  2378 Pusztavacs, Béke tér 6.
  29/315-101