Somogy megye
somogyaszalo@kapos-net.hu
www.falvak.hu/somogyaszalo

Lélekszám: 746 fõ | Lakóházak száma: 276

Somogyaszaló - élhető falu

Bemutatkozunk
-Somogyaszaló elhelyezkedése
-A falu története
-A falu napjainkban
-Közbeszerzési terv 2011.
-Református templom
-II. világháború áldozatainak emlékmű
-Szabadidő park
-Közbeszerzési pályázat! 2009.
-Közbeszerzési pályázat 2010
-Hasznos linkek
-Önkormányzati pályázatok
-Hirdetmény
-BURSA Hungarica 2013.
-Falugondnoki szolgálat
-Nagyasszonyi cím

Eseménynaptár

Befektetési, gazdasági lehetõség

Vállalkozók
 -Szállásadók
 -Mezõgazdasági vállalkozók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Letölthetõ dokumentumok

Információk


Somogyaszaló

Falugondnoki buszSomogyaszaló elhelyezkedése

Kaposvártól 15-km-re északra fekszik, a 67-es főútvonal mentén, melyen a település könnyen megközelíthető.

Vasútállomása a Kaposvár - Siófok vonalon fekszik az Antalmajor falurészen.
A településen távolsági busz járaton kívül falubusz is közlekedik. Aktívan működő kultúrház és Nyugdíjas klub rendszeres programokkal teszik Somogyaszalót közkedvelt településsé.


A falu története

Leírás: Álló levágott sarkú vörös csücskös talpú tárcsapajzs kék pajzstalppal. A pajzs vörös mezejében jobbra fordult, a pajzstalp vonalán ágaskodó arany ló, amely felemelt mellső lábaival két levéllel megrakott arany szőlőfürtöt tart. A kék pajzstalpban három (felül kettő egymás mellett, alattuk egy) jobbra úszó ezüst hal látható. A címerpajzsot mindkét oldalon egy-egy alul keresztbe tett szárú, arany makkokkal megrakott zöld tölgyfaág keretezi.
Magyarázat: Somogyaszaló a Deseda-tó északkeleti részénél fekszik, amely horgászási és csónakázási lehetőséget kínál. A címerben lévő halak ezt jelképezik, illetve a Deseda-tó vonzáskörzetét. A két zöld tölgyfaág a Deseda-erdőre, míg a szőlőfürt a mezőgazdaságra és a gyümölcstermelésre utal. A településen korábban és jelenleg is jelentős szerepe volt a lótartásnak, lótenyésztésnek, a gazdák még kiállításokon is részt vettek. A címerben szereplő lóval ezt kívánták a címer alkotói megjeleníteni.

A település nevét
1403-ban Azzalow, 1437-ben Azalo alakban említik az oklevelek. A XVI. században a Derssfy család birtoka volt, a török hódoltság alatt elnéptelenedett. 1626-27-ben mindössze néhány portát írtak össze a magyar királyi adórovók. 1726-tól herceg Esterházi-féle hitbizományhoz tartozott. Az 1832-es vármegyei kiadvány szerint a falu 215 házában 860-an laktak.
1965-59-ben termelőszövetkezet alakult a 200 ha-os területen, amely később Magyaregres és Kaposfüred szövetkezeteivel egyesült, s így működött a rendszerváltásig. Somogyaszaló székhellyel 1978-ban alakult községi közös tanács Magyaregressel,a két önkormányzat jelenleg is körjegyzőségben működik. A körjegyzőséghez 2008-ban csatlakozott Somogygeszti.


A falu napjainkban

A községnek 6 szilárd burkolattal ellátott utcájában 280 ház áll, melyek 70%-ban gázzal és telefonnal vannak ellátva. A szennyvízhálózat átadásának dátuma 2003 június. A településen korszerű, energiatakarékos közvilágítás lett kiépítve. A szilárd hulladékot a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. kezeli.

A rendelőben hetente kétszer fogadja a betegeket az orvos, a gyógyszerekhez a falugondnoki busz segítségével lehet hozzájutni. Gyermekorvos és védőnő jár a faluban, a szociális étkezést a mintegy harminc gyereket fogadó óvodában oldották meg.

A főállású művelődésszervező által vezetett művelődési házban és a több mint 3000 kötetes könyvtárban több szakkör, sakk- és asztalitenisz szakosztály működik.

Az öltözővel ellátott sportpályát főleg a labdarúgók használják, de a teke, a kosár és a röplabda kedvelők is szervezetten sportolhatnak.

Antalmajor településrészen 67 házban 174-en élnek, ugyanazon közművekkel rendelkeznek mint a község más részein lakók.

A település belterülete: 170 ha, külterülete: 2042 ha.


Közbeszerzési terv 2011.

Somogyaszaló Község Önkormányzata (7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 107.) 2011. évi közbeszerzési terve a Letölthető dokumentumok menüpontban elérhető.


Református templom

Református templom, barokk, 1789. Átépítve 1900 körül.


II. világháború áldozatainak emlékmű

II. világháború áldozatainak emlékére:
Berta Károly
Bíró József
Bíró Károly
Kanyar István
Krammer Imre
Keller Sándor
Laczkó Károly
Nagy Lajos
Szilágyi Antal
Vincze István
Szitás Lajos
Dora József


Szabadidő park

2005. május 1. Átadó ünnepség a Falunapon
A Szabadidő parkban található (a focipálya mögött)


Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás egy szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra) foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak. A falugondnoki szolgálat működtetésének egyik feltétele a falugondnoki tanfolyam elvégzése, melyről tanúsítványt kap a falugondnok.
Községünkben a Falugondnoki Szolgálat 2001. 03. 01-én indult. Az első években 12-13 óvodás és 16 ebéd szállítása volt megoldott, ez a szám mára már 3 óvodásra csökkent és 30 ebédre emelkedett. A Falugondnok segítségével jutnak el a betegek az orvoshoz, illetve kapják meg gyógyszereiket.


Nagyasszonyi cím

Péter Lajosné a Nyugdíjas Klub elnöke, valamint Farkas Józsefné a Cigány Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet elnöke a Főnix Egyesülettől a „Kistelepülések Nagyasszonya” címet vehették át 2009-ben.


Közbeszerzési pályázat! 2009.

Ajánlati felhívás!

Somogyaszaló Önkormányzat épületeinek külső rekonstrukciójára.
A közbeszerzési értesítés, letölthető a szövegre kattintva!
Ajánlati határidő 2009.okt.05.!!

- Közbeszerzési kiírás dokumentumának letöltése.


Tájékoztató adatlap


Tájékoztató az eljárás eredményéről!


Közbeszerzési szabályzat!


Közbeszerzési pályázat 2010

Somogyaszaló Községi Önkormányzat pályázatot hirdet "Somogyaszaló Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítésére", melynek ismertetője a Letölthető dokumentumok menüpontban érhető el.


Hasznos linkek


HIRDETMÉNY


Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján a

2014. március 30. napjára - Somogyaszaló településen - kitűzött
időközi polgármester választás

NÉVJEGYZÉKÉT
2014. február 12. napjától
2014. február 17. napján 1600 óráig
KÖZSZEMLÉRE teszem.

A névjegyzéket a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Somogyaszalói Kirendeltségén (Somogyaszaló Községi Önkormányzat hivatali épülete 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) az aljegyzői irodában lehet megtekinteni.

Figyelemmel arra, hogy a közszemlére tétel időtartamában munkaszüneti napok esnek, ügyelet kerül megszervezésre az alábbiak szerint:

• 2014. február 14-én (péntek) 1600 óráig ügyeletet tart Makai Józsefné
elérhetősége: 30/622-9247
• 2014. február 15-én (szombat) 800-1600 óráig ügyeletet tart Törzsök Gabriella
elérhetősége: 30/612-7781
• 2014. február 16-án (vasárnap) 800-1600 óráig ügyeletet tart Borbély Istvánné
elérhetősége: 30/620-2608

A munkaszüneti napokon a fenti telefonszámokon lehet az ügyeletes HVI tagot elérni és a névjegyzékbe való betekintésre vonatkozó igényt jelezni. A betekintés helye ez esetben is a fentiekben megjelölt aljegyzői iroda.

A névjegyzékből való kihagyása, törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2014. február 12-től 2014. február 17-én 1600 óráig lehet kifogást benyújtani. A határidő jogvesztő.

A módosított névjegyzék 2014. március 28-án 1600 óráig tekinthető meg Somogyaszaló Községi Önkormányzat hivatali helyiségében (a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Somogyaszalói Kirendeltségének aljegyzői irodájában).


Juta, 2014. február 10.

Gyura Tiborné
jegyző, HVI vezetőHIRDETMÉNY


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. § (1) bekezdése c.) pontja alapján a Helyi Választási Iroda címét, a Helyi Választási Bizottság tagjainak nevét, hivatali helyiségének címét az alábbiak szerint közzéteszem:


Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda vezetője: Gyura Tiborné jegyző
Helyi Választási Iroda címe: 7431 Juta, Hősök tere 8.


Helyi Választási Bizottság


Elnöke:
Nagy Péter

Tagjai:
Páli Lászlóné
Fábos István

Póttagok:
Róka Tibor
Horváthné Fehér Petronella

Helyi Választási Bizottság hivatal helyisége:
7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107. (tanácsterem)

Helyi Választási Iroda
(Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője)
7431 Juta, Hősök tere 8.KÖZLEMÉNY


A 2014. március 30. napjára kitűzött helyi időközi polgármester választással kapcsolatosan a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát – a 2010. évi C. törvény 9. § (3) bekezdése a) pontja, valamint az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja alapján – az alábbiakban teszem közzé:

POLGÁRMESTER-JELÖLT
az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott

Somogyaszaló község választópolgárainak száma a névjegyzék közszemlére tételének időpontjában 625 fő, így a

polgármester-jelölt állításához 19 választópolgár – érvényes – ajánlása
szükséges.

Jelöltet állítani a megfelelő ajánlószelvény pontos kitöltésével és a jelöltnek vagy
megbízottjának történő átadásával lehet.

Egy választópolgár csak egy polgármester-jelöltet ajánlhat.A jelölteket legkésőbb 2013. február 28-án 1600 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.


Somogyaszaló, 2014. február 11.Gyura Tiborné sk.
jegyző, HVI vezető

TÁJÉKOZTATÓ


I. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:

A 2014. évi helyi időközi polgármester választás kapcsán tájékoztatjuk a Tisztelt jelölő szervezeteket, független jelölteket, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően be kell jelentkezniük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65-68 §-ai szerinti, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. Az
adatlap és tájékoztató a www.naih.hu oldalon megtalálható.
Az adatkezelés csak a nyilvántartásba történő bejelentkezést követően, az Adatvédelmi Hatóság határozatának birtokában kezdhető meg.
Felhívom a jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek figyelmét, hogy a kérelem benyújtásakor a kitöltött nyomtatványon – a határidők rövidségére, és az adatkezelés specialitására tekintettel – jelezzék az Adatvédelmi Hatóság részére a nyilvántartásba vétel sürgősségét.


II. Jelölő szervezet bejelentése

A jelölő szervezet bejelentést a „P” nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell az egyesületek bírósági nyilvántartásából a bíróság által kiállított kivonatot.
A jelölő szervezetet a helyi választási bizottság a bejelentést követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.
Jelöltet, csak a fentiek szerint bejelentett, és a helyi választási bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat!


III. Jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb 2014. február 28-án 1600 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az „E” jelű formanyomtatványon kell megtenni.
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő két napon belül veszi nyilvántartásba.
A nyomtatványok papír alapon a Helyi Választási Irodánál átvehetők, illetve a jogszabályokban megtalálhatóak.


Gyura Tiborné
jegyző, HVI vezető
Önkormányzati pályázatok

Somogyaszaló Községi Önkormányzat ezúton értesíti a Kedves Lakókat, hogy az Önkormányzat pályázatokat nyert:

1. A „Nyúl-unk a munkáért” című programban, melynek eredményeként 20 db, gyermekes család nyert a „Somogyaszalói Nyúl-Ászok” nevű közösség tagjaként 5 – 5 anyanyulat, 1-1 baknyulat, ketreceket és 3 havi tápot. A közösség részére további programokat szervezünk, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részletek és fényképek a hirdetőtáblákon és Facebookon, illetve a falu honlapján találhatóak.

2. Startmunka program keretében indítunk mintaprojektet „Kertészet Somogyaszalóban” címmel, melyben 8 fő közmunkás kap munkalehetőséget. Célja a közétkeztetés zöldségigényének kielégítése, mely a téli hónapokban kiegészül bér-diótöréssel is.

Somogyaszaló, 2011. 10. 10.

Hideg Attila
polgármester


A Somogyaszaló Községi Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ között létrejött szerződés értelmében a Belügyminisztérium 100 % mértékű támogatásával a Kertészet Somogyaszalóban című program 7.563.640,- Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesül.
A Somogyaszaló Községi Önkormányzat által megvalósítandó startmunka mintaprogram céljából 9 fő regisztrált álláskeresőt alkalmaz, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, 2012. március 1. és 2012. december 31. közötti időtartamban.

Somogyaszaló, 2012. március 01.

Hideg Attila sk.
polgármester


A Somogyaszaló Községi Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ között létrejött szerződés értelmében a Belügyminisztérium 100 % mértékű támogatásával a Mezőgazdasági földút rendbetétele című program részére 977.916,- Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.
A Somogyaszaló Községi Önkormányzat által megvalósítandó kistérségi startmunka mintaprogram céljából 6 fő regisztrált álláskeresőt alkalmaz, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, 2012. április 1. és 2012. május 31. közötti időtartamban

Somogyaszaló, 2012. április 01.

Hideg Attila sk.
polgármester


Hirdetmény

Értesítem a tervezett elkerülő út nyomvonalával érintett telektulajdonosokat, hogy a Z.I.B. Consulting Kft. megkezdi a beruházással kapcsolatos telekszerzési eljárást. (kisajátítás)

Iroda elérhetőségei:

Postacím: Z.I.B. Consulting Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 26.

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartás:
hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.30

péntek: 8.00 – 13.30

Tel: +36 1 788-20-64

E-mail:ugyfel.info@zibconsulting.hu

Somogyaszaló, 2011. december 07.

Hideg Attila sk.
polgármester


BURSA Hungarica 2013.

Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Hallgatókat, hogy a BURSA Hungarica 2013. évi fordulójára pályázatot lehet benyújtani.
A korábbihoz képest változás történt a benyújtás módjában. További információ a https://www.eper.hu/eperbursa oldalon érhető el.
Az adataikat személyesen kell feltölteni és a kinyomtatott űrlapot kell a kötelező mellékletekkel együtt benyújtani az Önkormányzat hivatalába.
Mellékletek:
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévére;
- a közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása.

Határidő: 2012. november 23.

Somogyaszaló, 2012.október 29.

Hideg Attila
polgármester

Eseménynaptár

 Minden év Pünkösd Vasárnapján Búcsú - Somogyaszaló

Befektetési, gazdasági lehetõség

 • Letelepedési előnyök Somogyaszalóban
  Településünk kedvező feltételekkel várja az itt letelepedni szándékozókat. Községünkben ingyenes a szemétszállítás, távolsági busz járaton kívül falubusz is közlekedik. Aktívan működő kultúrház és Nyugdíjas klub rendszeres programokkal teszik Somogyaszalót közkedvelt településsé.

 • Termálforrás
  A Deseda-erdőben, közel a közkedvelt Deseda-tó kiránduló és szabadidő központhoz lezárt termálkút található! Befektetési és hasznosítási információkat az önkormányzat biztosít.

Vállalkozások

 • Szállásadók

  Raab Imre
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 80.
  06-30/916-1822 06-82/704-755 (este)
  csili57@freemail.hu
  Falusi vendéglátás május 1 - október 31. között
 • Mezõgazdasági vállalkozók

  Dömötörné Tóth Ildikó
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 112.
  06-82/704-768
  Őstermelő  Szalai Norbert
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 98.
  vagy külterület 057/5 hrsz.
  06-82/512-618
  szalai.karoly@sefag.hu
  Növénytermesztés, tejelő szarvasmarha tartás  Balogh Barna
  7452 Somogyaszaló, Szedres utca 1.
  06-70/386-9855
  balogh_barna@freemail.hu
  Ökológiai gazdálkodás, átállás alatti státuszú szántóföldi növénytermesztés és juhtenyésztés  AGRÁRIA ZRT.
  7465 Szentgáloskér , Kossuth L. utca 1.
  06-82/704-556 06-82/372-088
  agraria@kapos-net.hu
  Nyitvatartás:
  hétfő-csütörtök: 8-16 óráig
  péntek: 8-13:30  Szabó Nelli
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 18/b.
  06-30/588-4167 06-30/335-2085
  potokrisz@freemail.hu www.kertepites.ewk.hu
  Erdőművelés és kertépítés  Kovács Andrea
  7452 Somogyaszaló, Petőfi utca 42.
  06-30/621-8108 06-82/704-375
  kovacsandi74@kapos-net.hu
  Mezőgazdasági vállalkozó
  Székhely: 7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 127.
  Egyéb tevékenység: fagyizó 7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 77. • Egyéb

  FERBA BT.
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 99.
  06-20/498-54-54
  ferba.bt@gmail.com
  Bádogozás, adatfeldolgozás, pedikűr, manikűr, műkörömépítés
  Székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd utca 43.  Fajcsiné Vörös Hajnalka
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 82.
  82/704-756 06-20/436-22-93
  Férfi- női és gyermek fodrászat
  Nyitvatartás:
  kedd: 9-15 óráig, péntek: 9-15 óráig
  Székhely: 7441 Magyaregres, Táncsics utca 3.  Molnár Béla
  7452 Somogyaszaló, Pipacs utca 5.
  06-82/704-894 06-70/214-2974
  Gránit, műkő síremlékek készítése.
  Síremlékek megrendelhetők: 7400 Kaposvár, Mező utca 11. márciustól októberig.  Breitschaft László
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 122.
  0620/806-89-33
  b.laszloacs@mailbox.hu
  Ács és kőműves munkák  Druskó Lajos
  7452 Somogyaszaló, Dózsa Gy. utca 1.
  0630/929-60-11 0682/704-659 0682/704-670
  fanix@kapos-net.hu
  Festés-mázolás, külső hőszigetelés  Kiss László Pál
  7452 Somogyaszaló, Petőfi utca 7.
  06-20/9281-313 06-82/704-629 06-82/704-668
  lakablakos@kapos-net.hu
  Erdőadó Bt.
  7452 Somogyasazló, Kossuth L. utca 18/A.
  06-82/422-199
  erdoado@gmail.com
  Számviteli szolgáltatás
  Egyéb tevékenység:erdészeti szolgáltatás
  Székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi utca 11.
  Sabján Gyula
  7452 Somogyaszaló, Rét utca 6.

  Fakitermelés kézi - gépi  Berta Gabriella
  7452 Somogyaszaló, Rákóczi utca 32.
  06-30/586-24-76
  berta.gabriella@arzenal-regio.hu
  Közvetítési, ügynöki szolgáltatás  Fintics Egészésgügyi és Szolgáltató Bt.
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 82.
  06-82/414-099
  drfintics@freemail.hu
  Házi gyermekorvos
  Székhely: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 100/A.  Bolla Endréné
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 4.

  Személybiztonsági tevékenység  Szoták László
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 4.
  06-30/425-9656
  Személybiztonsági tevékenység  Hideg Attila
  7452 Somogyaszaló, Pipacs utca 14.

  attilahideg@gmail.com
  Pénzügyi tanácsadás
  Egyéb tevékenység: befektetés, hitel, ingatlan, biztosítás, vállalati cafeteria és költségelési megoldásokAlapítványok, civil szervezetek

  Cigány Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet
  7452 Somogyaszaló, Petőfi S. utca 13.
  06-20/93-51-566
  ceksz@freemail.hu
  Elnök: Farkas Józsefné

  2000-ben alakult 49 fővel, mára már csak 14 fővel dolgozunk. Fő tevékenységeink: Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, oktatás, kulturális, gasztronómiai rendezvények, horgászversenyek szervezése. Fő profilunk legfőképp a környezetvédelem, amelyet körülbelül 10 éve végzünk. Minden évben elnyertük a nádvágást a kaposvári önkormányzattól a foglalkoztatásra, továbbra is szeretnénk ezen a területen maradni. Éves szinten 30-40 főt alkalmazunk, más szervezeteknek is segítünk, információkat adunk át aktuális pályázatokról. Együttműködünk a Somogy Megyei Munkaügyi Központtal és a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal, több önkormányzattal, szervezettel, tranzitfoglalkoztatóval.

  "Somogyaszaló Egészséges Lakosaiért" Alapítvány
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 107.


  Az alapítvány célja a lakosság szűrővizsgálatainak támogatása.

  Polgárőrség
  7452 Somogyaszaló,

  Elnök: Szita Gábor

  Polgárőrség 2005. március 24-én alakult 18 fővel.
Információk

Polgármesteri hivatal:7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107.
Polgármester:Hideg Attila
Telefon:82/704-504
Fax:82/704-650
Fogadónapok:Hétfő-csütörtök: 08.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 14.00
Jegyzõ:Gyura Tiborné
Képviselõtestület:Abonyi-Tóth Csaba, Dibusz János (tel: 0620/595-8568), Hikádi Dezsőné (e-mail: hikadinemarianna@gmail.com, tel: 0630382-0921), Kovács Andrea,
Intézmények

  Posta
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 111.
  82/704-625
  Vezetõ: Vitári Franciska - postamester

  A posta 2000. szeptember elsejétől postamesterség. Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:00-10:00, 14:00-16:00 szombat, vasárnap zárva

  Művelődési Ház
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 83.
  Vezetõ: Papp Józsefné

  Kultúrházunkban rendezvények (170 fő befogadó képesség), kiállítások lebonyolítására van lehetőség.
  3000 kötetes könyvtár áll rendelkezésre a látogatók számára. Szabadidősportra a 2,5 ha zöldövezet, illetve sportpálya nyújt lehetőséget.

  Orvosi Rendelő
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 82
  82/704-756
  Vezetõ: Dr. Heintz Tamás orvos

  A rendelőben hetente kétszer fogadja a betegeket az orvos, a gyógyszerekhez a falugondnoki busz által lehet hozzájutni. Gyermekorvos és védőnő jár a faluba.

  József Attila Klubkönyvtár
  7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 83.
  82/686-226 0630/473-5717
  Vezetõ: Papp Józsefné

  1969. április 12-én került sor az átadó- és névadó ünnepségre.
Letölthetõ dokumentumok